Pisagor teoremindeki üç doğal sayı a, b ve c’dir; a < b < c ve a^2 + b^2 = c^2

Örneğin, 3^2 + 4^2 = 9 + 16 = 25 = 5^2

a + b + c’nin 1000 değerine sahip olduğu tek bir Pisagor üçlüsü vardır.

Bu üçlüyü bulup, a x b x c değerini hesaplayın.

Soru hakkında tartışma

Lütfen bu alanı soru cevapları paylaşmak için değil, soru hakkında tartışmak için kullanınız.

comments powered by Disqus