İlk 10 doğal sayının karelerinin toplamı,

1^2 + 2^2 + … + 10^2 = 385

İlk 10 doğal sayının toplamlarının karesi,

(1 + 2 + … + 10)^2 = 55^2 = 3025

İlk 10 doğal sayı için toplamların karesi ile karelerin toplamı arasındaki fark; 3025 – 385 = 2640’tır.

İlk 100 doğal sayının toplamlarının karesi ile karelerinin toplamı arasındaki farkı bulunuz.

Soru hakkında tartışma

Lütfen bu alanı soru cevapları paylaşmak için değil, soru hakkında tartışmak için kullanınız.

comments powered by Disqus