10’dan küçük asal sayıların toplamı 2 + 3 + 5 + 7 = 17’dir.

2 milyondan küçük bütün asal sayıların toplamını bulunuz.

Soru hakkında tartışma

Lütfen bu alanı soru cevapları paylaşmak için değil, soru hakkında tartışmak için kullanınız.

comments powered by Disqus